Hasta Sayısı Rekor Kırıyor


Yazdır

.

Etlik İhtisas Hastanesi’nin kapatılmasıyla birlikte hastalar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma H

astanesi’ne akın etmeye başladı. Hastanenin acil servisine başvuran hasta sayısı günde bin kişiyi geçerken, polikliniklere dört binden fazla hasta geliyor.

Halihazırda Ankara’nın en yoğun hastanelerinden biri olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesine başvuran hasta sayısı, Etlik İhtisas Hastanesi’nin kapatılmasının ardından neredeyse ikiye katlandı. Günde dört binden fazla hastanın başvurduğu hastanenin polikliniklerinde nefes alacak yer kalmıyor. Her hastanın bir iki yakınıyla birlikte hastaneye geldiğini belirten yetkililer, polikliniklerin bulunduğu binaya günde 12.000 kişinin giriş çıkış yaptığını aktarıyorlar.

Toplam 54 polikliniği bulunan hastanenin her polikliniğinde gün boyunca tek bir hekim görev yapıyor. Ortopedide tek polikliniğin hasta sayısı 140 iken kardiyoloji, kbb, cildiye, göğüs hastalıkları, fizik tedavi polikliniklerine başvuran hasta sayısı 100’ün altına inmiyor. On hemşirenin görev yaptığı kan alma ünitesinde bir günde 1600’e yakın kişinin kanı alınıyor, kişi başına yaklaşık 160 hasta düşüyor.

Sonbaharda daha da artacak

Ankara’daki en yoğun acil servislerde günlük hasta sayısı 500’ü bulurken, Etlik İhtisas’ın kapanmasının ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nin acil servisine başvuran hasta sayısı günde 1000 ila 1200 kişiye ulaşır oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayının 600-700 civarında olduğunu aktaran hekimler, aradaki farkın Etlik İhtisas’tan gelen hastalardan kaynaklandığını belirtiyorlar. Üstelik sayının sonbaharla birlikte daha da artması bekleniyor. Üç poliklinik odası olan hastanenin acilindeki asistanlar iki vardiya halinde çalışıyor. Her vardiyada bir uzman ve yedi asistanın görev yaptığı acil servisin toplam asistan sayısı 26. Bu sayı yeterli gelmediği için diğer servislerden rotasyonla asistanlar geliyor.

Travma hastalarının yüzde 50’sinin getirildiği acil servisin yoğunluğu acil olmayan hastalar nedeniyle de artıyor. “Hiçbir hasta geri çevrilmeyecek” denildiği için, gelen her hasta işlemleri yapıldıktan sonra acil olup olmadığına bakılmaksızın hekimin yanına kadar çıkıyor. Bu noktadan sonra hastayı polikliniğe yönlendirmenin bir anlamı kalmadığını ifade eden acil serviste görevli hekimler, gelen her hastayla ilgilenmek durumunda kaldıklarını anlatıyorlar.

Hasta bitmeden mesai bitmiyor

Doktorların hastalarını bitirmeden mesailerini sonlandırmadığını aktaran yetkililer, “Bir hekime bugün 100 hasta muayene edeceksiniz demek hoş değil, ne kadar verimli olabilirler ki” deseler de, performans sistemi nedeniyle hiçbir hasta muayene edilmeden geri gönderilmiyor. Bu yoğunluk içinde gerek hastalar arasında, gerekse hasta ile hekim arasında tartışmalar yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Hastane çalışanları, yaşanan bu yoğunluğun Özel Ulus Hastanesi’nin açılmasından sonra sona ereceğini ümit ediyorlar.

hekiMedya

 

 Daha Yeni: