Merhaba Hekimedya Okurları


Yazdır

.

Hem neoliberal politikaların sağlık sistemindeki karşılığı olan sağlıkta dönüşüm programının saldırılarının en üst düzeylere vardığı, hem de sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin ülke ölçeğinde ivme kazandığı bir evrede hekimedya’nın sağlık çalışanlarının gündemine ulaşan, gündemini belirleyen başlıca sağlık portalı, internet gazetesi olması son derece önemli… Bu süreçte sağlık çalışanlarının ve özellikle sağlık meslek örgütlerinin aktivistlerinin gönüllü birer muhabir gibi çalışmaları, kendi yerel gündemlerini ulusal sağlık gündemi ile buluşturmaları gerekiyor. Bunun önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında sağlık ortamını çeşitli biçimlerde müdahale eden, katkıda bulunan, eyleyenlerin görüş, yorum ve deneyimlerinin sağlık kamuoyu ile buluşturması son derece önemli kanımca. Hepimize büyük görev düşüyor, tartışmasız… Kendi penceremizden bakarak öncelikle…

Ben “hekimedya”nın emekçilerinden, yaratıcılarından yazmam konusunda çağrı aldığımda çok büyük sevinç duydum. Van depreminin henüz olduğu ve meslektaşlarımızın bölgeye gönüllü olarak gitmeye çabaladığı, bölgeden çok kötü haberlerin geldiği ve travmanın, örselenmenin sıradan bir gerçeklik olduğu günlerde. O dönemde depremi, örseleyici etkilerini, ruhsal yansımalarını kaleme alarak başlarım diye düşünmüştüm. Depremin etkileri halen sürüyor. Bölgede çalışan meslektaşlarımızın ilettiği bilgiler, gönüllü çalışan arkadaşlarımızın bölge raporları depremin fiziksel, ruhsal ve toplumsal etkilerinin salt depreme bağlı olmaksızın, sağlık ve sağlık dışındaki politik tercihlerle de ilişkili olarak katmerleşerek sürdüğünü gösteriyor. Unutulmamalı ki, son günlerde sağlık çalışanlarını gündemi de depremin yarattığı acılara eşdeğer biçimde yaşamsal ve güncel…

En ihmal edilen değişken olan ruh sağlığının penceresinden son dönemde yaşama geçirilen politikaların nasıl göründüğünün önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu düşüncem yalnızca psikiyatr olmamdan kaynaklanmıyor. Mesleki ortamda, sokakta, kişiler arası iletişimin sürdüğü her mekanda, hem toplumdaki bireylerin, hem de bu politikaları üretenlerin psikolojileri üzerine sıkça yorumlar yapıldığına tanık oluyorum. Uygulanan ekonomi politikaların, siyasal tercihlerin ruh sağlığımızı ne denli etkilediği, tahrip ettiği tartışılıyor. Tanıklıklar, deneyimler, öznel yaşantılar, endişeler, kaygılar anlatılıyor.  Bunların her biri kulak vermeye değer. Ben bundan sonra iki hafta arayla bir psikiyatr olarak sağlığa, sağlık politikalarına, sağlığın gündemine ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesine ilişkin,  ruh sağlığı ve psikiyatri penceresinden bakan yazılar kaleme almaya, tartışmalar yürütmeye çalışacağım. Kanımca bu tartışmayı güçlü ve etkili kılacak, bir devinimin tetikleyici olmasını sağlayacak olan sözlerimin okurlarla buluşması, onların sesleriyle kaynaşması ve umudu paylaşmasıyla olacaktır.

Yeniden merhaba…

 

Doç. Dr. Burhanettin Kaya

Gazi Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.Daha Yeni: